กระเบื้องยาง

334.00 ฿
รายละเอียดสินค้า

Actual colors may vary from the color on your screen due to monitor color restrictions. Prior to specification, we recommend to view bigger sample.

ขนาด 2440 x 1220 x 0.8 มม.
1 กล่อง บรรจุ 12 แผ่น
ราคาเฉลี่ยแผ่นละ  90 บาท
ราคาต่อตาราเมตร  249 บาท
ราคาเฉลี่ยกล่องละ 360 บาท

หมายเหตุ
– ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า334.00 ฿
รายละเอียดสินค้า

Actual colors may vary from the color on your screen due to monitor color restrictions. Prior to specification, we recommend to view bigger sample.

ขนาด 2440 x 1220 x 0.8 มม.
1 กล่อง บรรจุ 12 แผ่น
ราคาเฉลี่ยแผ่นละ  90 บาท
ราคาต่อตาราเมตร  249 บาท
ราคาเฉลี่ยกล่องละ 360 บาท

หมายเหตุ
– ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า334.00 ฿
รายละเอียดสินค้า

Actual colors may vary from the color on your screen due to monitor color restrictions. Prior to specification, we recommend to view bigger sample.

ขนาด 2440 x 1220 x 0.8 มม.
1 กล่อง บรรจุ 12 แผ่น
ราคาเฉลี่ยแผ่นละ  90 บาท
ราคาต่อตาราเมตร  249 บาท
ราคาเฉลี่ยกล่องละ 360 บาท

หมายเหตุ
– ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า334.00 ฿
รายละเอียดสินค้า

Actual colors may vary from the color on your screen due to monitor color restrictions. Prior to specification, we recommend to view bigger sample.

ขนาด 2440 x 1220 x 0.8 มม.
1 กล่อง บรรจุ 12 แผ่น
ราคาเฉลี่ยแผ่นละ  90 บาท
ราคาต่อตาราเมตร  249 บาท
ราคาเฉลี่ยกล่องละ 360 บาท

หมายเหตุ
– ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า334.00 ฿
รายละเอียดสินค้า

Actual colors may vary from the color on your screen due to monitor color restrictions. Prior to specification, we recommend to view bigger sample.

ขนาด 2440 x 1220 x 0.8 มม.
1 กล่อง บรรจุ 12 แผ่น
ราคาเฉลี่ยแผ่นละ  90 บาท
ราคาต่อตาราเมตร  249 บาท
ราคาเฉลี่ยกล่องละ 360 บาท

หมายเหตุ
– ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า